Data dodania ogłoszenia 25 Lipiec 2019 / 12:17

Syndyk sprzeda atrakcyjny lokal użytkowy w Lewinie Brzeskim


OKAZJA DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNY LOKAL W LEWINIE BRZESKIM
Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :
- nieruchomość gruntowa, oznaczona jako działka 703/13, o pow. 368 m2, stanowiąca przedmiot prawa użytkowania wieczystego, zabudowana budynkiem usługowym o pow. 99,52 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności.
Nieruchomości położona jest w Lewinie Brzeskim, przy ul. Kościuszki 37 AB.
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1B/00028329/6,
Cena wywoławcza stanowiąca 80 % wartość oszacowania wynosi 180.000,00 zł netto ( słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych netto 00/100)
Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zadatku w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 06 1090 2226 0000 0001 3711 8086( Santander S.A.) oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, decyduje data wpływu.
Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.
OKAZJA DO SPRZEDANIA ATRAKCYJNY LOKAL W LEWINIE BRZESKIM
Dane oferty:
Cena:
180 000,00zł
Powierzchnia:
99,52m2

opolskie

Lewin Brzeski

Syndyk sprzeda atrakcyjny lokal użytkowy w Lewinie Brzeskim


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Pan Jarosław Mróz

Dane kontaktowe

Udostępnij: