Data dodania ogłoszenia 28 Czerwiec 2019 / 09:56

Sprzedaż atrakcyjnych działek Oleszyce


BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości na okres 21 dni
(od dnia 27 czerwca 2019 r. do dnia 18 lipca 2019 r. )


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

I. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
Położenie-FUTORY
Nr KW-PR1L/00039350/6
Numer Działki-365/37
Powierzchnia(ha)-0.1146 ha
Cena nieruchomości brutto-34 075zł
Opis nieruchomości-Teren działki płaski położony w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki regularny prostokąt. Lokalizacja przy drodze powiatowej –
Dojazd do działki dogodny. Teren uzbrojony woda, kanalizacja.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania- wg MPZP „zabudowa mieszkaniowa” FUTORY-przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-teren zabudowy mieszkaniowej.

Położenie-FUTORY
Nr KW-PR1L/00039350/6
Numer Działki-365/38
Powierzchnia(ha)-0.1146 ha
Cena nieruchomości brutto-36 445zł
Opis nieruchomości-Teren działki płaski położony w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki regularny prostokąt. Lokalizacja przy drodze powiatowej –
dojazd do działki dogodny- utworzony zjazd z drogi powiatowej. Teren uzbrojony woda, kanalizacja.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania- wg MPZP „zabudowa mieszkaniowa” FUTORY-przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem MN1-teren zabudowy mieszkaniowej.

Położenie-BORCHÓW
Nr KW-PR1L/00053938/6
Numer Działki-3/2
Powierzchnia(ha)-0.1869 ha
Cena nieruchomości brutto-4070zł
Opis nieruchomości-Kształt dział nieregularny zbliżony do trójkąta, Działka położona na terenach rolnych nie użytkowana rolniczo. Wg. ewidencji gruntów i budynków grunt sklasyfikowany jako „dr” obecnie nie użytkowana jako droga. Dojazd do działki drogą gminną o nawierzchni ulepszonej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania- Teren obejmujący działki 3/2 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informuję, że termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.Dane oferty:
Cena:
34 075,00zł
Powierzchnia:
1 146,00m2

podkarpackie

Oleszyce

Sprzedaż atrakcyjnych działek Oleszyce


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Pan Marek Margas

Dane kontaktowe

Udostępnij: