Data dodania ogłoszenia 13 Maj 2020 / 16:07

Sprzedaż działek w miejscowości Sumówko


NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI POŁOŻONE W MIEJSCOWOŚCI SUMÓWKO
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
WÓJT GMINY ZBICZNO OGŁASZA II USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbiczno

1.Oznaczenie nieruchomości: działka nr 193/1 o pow. 0,8383 ha, nr 193/2 o pow. 0,1606 ha położone w miejscowości Sumówko, obręb Sumówko, gmina Zbiczno, powiat brodnicki, woj. kujawsko -pomorskie, KW Nr TO1B/00024598/5.
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. działką 193/1- grunty klasy RIVa-0,1496 ha, Bi-0,3062 ha, PsIV-0,1150 ha, Lzr-RIVa-0,2675 ha. Działka nr 193/1 jest zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 29 m2 oraz budynkiem po byłej szkole o pow. użytkowej
597,40 m2. Budynek gospodarczy to obiekt wolnostojący, parterowy z dachem dwuspadowym krytym papą, ściany murowane z cegły czerwonej Budynek po byłej szkole składa się z trzech brył, w tym bryła środkowa jest wyższa. W późniejszym czasie budynek w części został zaadoptowany na cele mieszkalne, obecnie nieużytkowany. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. W związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego budynek po byłe szkole jest wyłączony z użytkowania.
Nieruchomość gruntowa zabudowana ozn. działką 193/2- grunty klasy Bi- 0,1606 ha. Działka nr 193/2 jest zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 197 m2. Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący, fundamenty z kamienia, ściany murowane z cegły czerwonej, z dachem dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną.
Na przedmiotowych działkach występują obiekty ujęte w wojew. ewidencji zabytków (park dworski, budynek byłej szkoły położone na dz. 193/1 oraz budynek gospodarczy wraz z ogrodzeniem na dz. 193/2) , które są objęte opieką konserwatora. Wszelkie zmiany związane z ww. obiektami będą polegały na uzgadnianiu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, który sprawuje opiekę nad przedmiotowymi obiektami. Z sieci infrastruktury technicznej przebiega sieć wodociągowa, energetyczna i telekomunikacyjna. Na działce jest usytuowany zbiornik bezodpływowy (szambo), istnieje możliwość wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Dojazd do nieruchomości drogą gminną.
3. Cena wywoławcza: 290.000,00 zł
4. Obciążenia nieruchomości: działki nr 193/1, 193/2 (z wyłączeniem budynku po byłej szkole) są obciążone umową dzierżawy, która trwa do dnia 16.10.2020r. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
5. Termin i miejsce przetargu: 19.06.2020r. godz. 10.00, Urząd Gminy w Zbicznie- sala posiedzeń II piętro
6. Wysokość wadium 29 000,00 zł, wpłata wadium do dnia 15.06.2020r.
7.Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: Pełna treść ogłoszenia o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zamieszczona jest na stronach internetowych www.bip.zbiczno.pl, www.zbiczno.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbiczno. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargu oraz warunków udziału można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Zbicznie pok. Nr 9– Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa, tel. 56-49-393-23 w godz. 7.15 do 15.00.


Dane oferty:
Cena:
290 000,00zł
Powierzchnia:
8 383,00m2

kujawsko-pomorskie

Zbiczno

Sprzedaż działek w miejscowości Sumówko


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Urząd Gminy Zbiczno

Dane kontaktowe

Udostępnij: