Data dodania ogłoszenia 19 Listopad 2021 / 14:34

Syndyk Kopahaus SA sprzeda z wolnej ręki


Syndyk KORPORACJI BUDOWLANEJ KOPAHAUS S.A. w upadłości likwidacyjnej
ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż z wolnej ręki
1.udziału w wysokości 8/92 części w nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Borówcu, gm.Kórnik dz. nr 342/31 , KW PO1D/00044653/4 za cenę nie niższą niż: 14.000,00 złotych netto ( czternaście tysięcy złotych).

Oferty składać należy do dnia 03.12.2021r., na adres syndyka (71-450 Szczecin, ul. Chopina 22 ) jak i Sędziego Komisarza ( Sąd Rejonowy Szczecin Centrum XII Wydział Gospodarczy, 70-231 Szczecin ul. Narutowicza 19) z podaniem sygnatury akt XII GUp 33/15 z dopiskiem oferta zakupu udziału w nieruchomości oraz wskazaniem nr KW.,
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium przez oferenta na rachunek bankowy Korporacji Budowlanej KOPAHAUS S.A w upadłości likwidacyjnej prowadzony w Alior Bank nr PL 49 2490 0005 0000 4600 6105 5903, Kod SWIFT banku: ALBPPLPW, w wysokości 10% ceny sprzedaży netto z dopiskiem „Wadium – Przetarg XII GUp 33/15”

Oferent winien złożyć dodatkowo pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz potwierdzenie uiszczenia wadium.

Cena sprzedaży musi zostać uiszczona najpóźniej w dniu zawierania umowy bez dokonywania jakichkolwiek potrąceń. Koszty transakcji ponosi Kupujący.
Syndyk zastrzega sobie prawo do rozpatrywania tylko takich ofert, które złożone zostaną w formie pisemnej zarówno na ręce syndyka jak i Sędziego Komisarza.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny oraz wyboru oferty , czy też unieważnienia przetargu .
Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu sprzedaży dostępne są w siedzibie syndyka Szczecin 71-450, ul. Chopina 22 , tel. 501 165 656 , 798 970 044, rf.syndyk@gmail.com
Dane oferty:
Cena:
14 000,00zł
Powierzchnia:
2 320,00m2

wielkopolskie

Kórnik

Syndyk Kopahaus SA sprzeda z wolnej ręki


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Biuro Syndyka

Dane kontaktowe

Udostępnij: