Data dodania ogłoszenia 31 Lipiec 2019 / 14:42

Sprzedaż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego


UWAGA OKAZJA DO SPRZEDANIA MIESZKANIE W OPOLU, UL.BIELSKA 52
Syndyk Masy Upadłości Beaty Myślińskiej zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym o pow. 64,40 m2., położonego w Opolu przy ul. Bielskiej 52 (parter), trzy pokoje, łazienka, wc, przedpokój.
Dla przedmiotowej nieruchomości ustanowiona jest księga wieczysta nr OP1O/00126958/4
Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 282.000,00 zł
( słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)
Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 65 1090 2226 0000 0001 4252 6423 ( Santander Bank Polska S.A. ) oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia. Decyduje data wpływu.
Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.
UWAGA OKAZJA DO SPRZEDANIA MIESZKANIE W OPOLU, UL.BIELSKA 52

Dane oferty:
Cena:
282 000,00zł
Powierzchnia:
64,00m2

opolskie

Opole

Sprzedaż spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Pan Jarosław Mróz

Dane kontaktowe

Udostępnij: