Data dodania ogłoszenia 18 Styczeń 2020 / 17:27

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Legionów 27 w Wołominie


Syndyk zaprasza do udziału w przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności
lokalu mieszkalnego nr 7 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 55,60 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 105/1000 w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz udziałem 105/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 154.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Pełna treść regulaminu przetargu i aukcji wraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce Licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.
Dane oferty:
Cena:
154 000,00zł
Powierzchnia:
55,60m2

mazowieckie

Wołomin

Syndyk sprzeda lokal mieszkalny nr 7 przy ul. Legionów 27 w Wołominie


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Biuro Syndyka

Dane kontaktowe

Udostępnij: