Data dodania ogłoszenia 15 Styczeń 2020 / 20:10

Syndyk sprzeda mieszkanie Legionów 27/3, Wołomin


Syndyk zaprasza do udziału w przetargu i aukcji na sprzedaż prawa własności
lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Legionów 27 w Wołominie, o powierzchni 35,30 m2, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi w postaci udziału w wysokości 66/1000 w prawie własności gruntu, na którym posadowiony jest budynek oraz udziałem 66/1000 w prawie współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Pełna treść regulaminu przetargu i aukcji wraz ze szczegółowymi warunkami uczestnictwa zamieszczona jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce Licytacje, jak również dostępna jest w biurze Syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55.
Dane oferty:
Cena:
110 000,00zł
Powierzchnia:
35,30m2

mazowieckie

Wołomin

Syndyk sprzeda mieszkanie Legionów 27/3, Wołomin


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Biuro Syndyka

Dane kontaktowe

Udostępnij: