Data dodania ogłoszenia 24 Lipiec 2019 / 12:19

Syndyk sprzeda dom w Pietrowice Głubczyckie


OKAZJA DO SPRZEDANIA DOM W PIETROWICACH GŁUBCZYCKICH
Syndyk Masy Upadłości zaprasza do składania ofert zakupu n/w nieruchomości :
- prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 61, o pow. 4.800 m2,zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. zabudowy 100,92 m2, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot prawa własności.
Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektem parterowym, z poddaszem mieszkalnym, bez podpiwniczenia, posadowiony na sprzedawanej działce w części ok.3/4.
Nieruchomości położona jest w miejscowości Pietrowice numer 18b, gmina Głubczyce
Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr OP1G/00026249/2.
Cena wywoławcza stanowiąca wartość oszacowania wynosi 102.000,00 zł
( słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100)
Warunkiem uczestnictwa w procedurze wyboru ofert jest wpłata zaliczki w wysokości 10 % ceny wywoławczej na rachunek bankowy masy upadłości numer 56 1090 2226 0000 0001 3611 6340 ( BZ WBK S.A.) oraz przesłanie oferty zakupu na adres: Biuro Syndyka, ul. Piłsudskiego 62, 48-303 Nysa, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, decyduje data wpływu.
Złożona oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w regulaminie sprzedaży.
Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 509580335.
Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania procedury sprzedaż bez podania przyczyn.
OKAZJA DO SPRZEDANIA DOM W PIETROWICACH GŁUBCZYCKICH

Dane oferty:
Cena:
102 000,00zł
Powierzchnia:
100,92m2

opolskie

Głubczyce

Syndyk sprzeda dom w Pietrowice Głubczyckie


Rodzaj ogłoszenia: Wynajem

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Pan Jarosław Mróz

Dane kontaktowe

Udostępnij: