Data dodania ogłoszenia 27 Marzec 2021 / 18:26

Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości gruntowej


Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności:
- udziału 20/600 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3-5-13 w dzielnicy Wawer w mieście Warszawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/31 o powierzchni 0,4466 ha, za cenę nie niższą niż 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Operat szacunkowy jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin oraz w aktach sprawy sygn. akt: XIX GUp 32/20 w czytelni Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100 A, 00-454 Warszawa.
Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 27 kwietnia 2021 roku do godz. 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Decydująca jest data wpływu oferty do biura syndyka. Oferta, która wpłynęła do biura syndyka po terminie nie będzie rozpatrywana.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 10.15 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.
Szczegółowy regulamin zawierający warunki składania ofert na nabycie nieruchomości i uczestnictwa w konkursie ofert dostępny jest w biurze syndyka oraz na stronie internetowej www.syndycy.com.pl w zakładce licytacje/nieruchomości.
Dane oferty:
Cena:
500,00zł
Powierzchnia:
4 466,00m2

mazowieckie

Warszawa Śródmieście

Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości gruntowej


Rodzaj ogłoszenia: Wynajem

Ogłoszenie: Bezpośrednio od właściciela

Wystawione przez: Biuro Syndyka

Dane kontaktowe

Udostępnij: