Regulamin

Korzystanie z serwisu bezpłatnych ogłoszeń domciu.pl oznacza akceptacją niniejszego regulaminu.

Za umieszczenie ogłoszenia nie są pobierane opłaty.

Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie użytkownik.

Serwis domciu.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

- roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,
- zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,
- oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,
- zgodność usług i towarów z opisem,
- prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach.

domciu.pl nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach domciu.pl spoczywa na użytkownikach serwisu.

Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp.
Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia.
To samo ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej.

Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie.

Użytkownik korzystający z serwisu domciua.pl zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.

domciu.pl zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu.