• 01/03/2021 - 19:45 / mazowieckie / Warszawa Białołęka

    Syndyk sprzeda udziały w nieruchomości gruntowej

    Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert w konkursie ofert, którego przedmiotem jest sprzedaż prawa własności: - udziału 20/600 w niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 3-5-13 w dzielnicy Wawer w mieście Warszawa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/31 o powierzchni 0,4466 ha, za cenę nie niższą niż 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Operat sz